Menu

Trainee team Juridische Zaken - Gemeente Assen

Vacature

Publicatiedatum: 20 juni 2019 12:16

Extra info

Contactpersoon vacature

Type functie


OVER DE ORGANISATIE

Team Juridische Zaken (ongeveer 10 medewerkers) ondersteunt samen met andere teams op het gebied van communicatie, financiën, informatiemanagement, inkoop, bestuurs- en managementadvisering en P&O de organisatie met kaders en adviezen voor een doelmatige en doeltreffende inzet van mensen en middelen zodat zij hun ambities kunnen realiseren.

Het team Juridische Zaken levert het secretariaat van de verschillende bezwaarschriftencommissies, ondersteunt de Ombudscommissie, coördineert alle klachten (op grond van hoofdstuk 9 Awb) en handelt de Wob-verzoeken af.

Het team handelt de wettelijke aansprakelijkstelling af en onderhoudt contacten met de verzekeraar. Het team vertegenwoordigt de bestuursorganen in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures met name op gebied van de Wabo, APV en het Sociaal Domein. Het team zorgt ervoor dat gemeentelijke regelgeving wordt gepubliceerd en ondersteunt bij de totstandkoming daarvan.

Vanuit het team Juridische Zaken wordt het contact met externe juridisch adviseurs (advocaten) onderhouden.

Daarnaast adviseert het team aan bestuur en organisatieonderdelen  vanuit een juridische invalshoek waarbij vaak samen op wordt gegaan met inkoop- en financiële adviseurs. Dat kan op het gebied van het subsidieproces zijn, maar ook bij programma’s als Duurzaamheid.

Het team Juridische Zaken wil een gelijkwaardige partner zijn voor bestuur en organisatie. Daarbij past een nieuwsgierige en pro-actieve houding.  Het is belangrijk om politiek en organisatorisch sensitief te zijn.


OMSCHRIJVING TRAINEE OPDRACHT

De trainee zal gedurende de periode van het traineeship verschillende aandachtsgebieden hebben. Denk aan procesvertegenwoordiging (bezwaar, beroep), meewerken bij het secretariaat van de verschillende bezwaarschriftencommissies, advisering van het Sociaal Domein, advisering Vergunningen en algemene advisering. De bedoeling is dat de trainee bij alle werkzaamheden meewerkt.

De werkzaamheden bij procesvertegenwoordiging kunnen bestaan uit het vertegenwoordigen van college bij de bezwaarschriftencommissie, het opstellen van verweerschriften en het vervaardigen van procesdossiers.

De werkzaamheden bij het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie kunnen bestaan uit het opstellen van agenda’s, verzamelen van procesdossiers ten behoeve van hoorzittingen en het opstellen van adviezen voor de bezwaarschriftencommissie.

Bij advisering Sociaal Domein, Vergunningen en algemeen bestaat uit het juridisch advies geven over allerhande voorkomende zaken. Dat kunnen heel concrete casussen zijn, maar dat kan ook gaan over een advies over te implementeren wetgeving.

FUNCTIEPROFIEL

Je bent recent afgestudeerd HBO/WO (max. 2 jaar) in een juridische opleiding/achtergrond (voorkeur in de richting van bestuursrecht). 

Als trainee sta je stevig in je schoenen en kun je zelfstandig werken. Je maakt onderdeel uit van het team en werkt als een teamplayer goed samen met collega's en/of externen. Je bent nieuwsgierig, kritisch waar nodig, een tikkeltje eigenwijs, flexibel en hebt doorzettingsvermogen.

WAT BIEDEN WE JOU?

Als trainee werk je 32 uur per week bij de opdrachtgever voor de duur van 12 maanden (binnen de 32 uur heb je een dagdeel voor het traineeprogramma). In het programma worden onder vier thema’s diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). We zetten sterk in op persoonlijke begeleiding en aandacht en je maakt onderdeel uit van een traineegroep. Het programma biedt je een uitstekende leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Naast het op doen van werkervaring ga je kennis maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap.

  • Je ontvangt een 32-uurscontract voor de duur van 12 maanden. Je wordt uitgezonden door GOA Publiek, de ABU cao is hierbij van toepassing.
  • Je salaris is gebaseerd op een groeimodel; je ontvangt een startsalaris op schaal 4.0 CAR UWO cao waarbij je na vier maanden ontwikkeling door kan groeien naar schaal 6.0. Na weer vier maanden ontwikkeling groei je door naar schaal 8.0 CAR UWO cao. Je bouwt maandelijks een vakantiegeldtoelage op volgens de CAR UWO cao.
  • Je bouwt per maand verlofuren op, per jaar heb je recht op 160 uur.
  • Wanneer van toepassing; er is sprake van een reiskostenregeling voor reizen met het Openbaar Vervoer, 2e klasse met een max. vergoeding per jaar.
  • Voor de start van je traineeship (medio begin september 2019) kan je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aandragen.

 MEER INFORMATIE

GOA Publiek verzorgt de werving en eerste selectie van deze vacature. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze opdracht, dan kun je contact opnemen op 050 700 13 23. Deze vacature staat open tot en met 19 augustus a.s. 

Contactpersonen:
Harald Grasdijk (projectleider)
Nienke Scheeringa (leerlingbegeleider/coach)